Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pokyny pro školní stravování - 2020/2021

Pokyny pro školní stravování - 2020/2021Informace o školním stravování pro MŠ

K přihlášení ke stravování je vždy strávník povinen vyplnit přihlášku ke stravování, která mu bude předána ve škole nebo si jí může stáhnout na stránkách našeho Zařízení školního stravování Brno Jihomoravské nám. 2  http://www.sjslatina.cz/

Přihlášku je nutné zaslat na email stravne@sjslatina.cz nebo vhodit do schránky, která je umístěna před vchodem Zařízení školního stravování Jihomoravské nám. 2.

PROSÍME RODIČE O ČITELNÉ A DŮKLADNÉ VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK VČETNĚ KONTAKTU NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, MŠ, KTEROU DÍTĚ BUDE NAVŠTĚVOVAT A DATUMU NAROZENÍ!

 Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý školní rok, pokud je školní zařízení, které strávník navštěvuje v provozu. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen doručit do ŠJ písemné prohlášení o ukončení stravování.

Přihlašování a odhlašování  stravy

Přihlašování a odhlašování stravy je možné telefonicky nebo přes internet na stránkách www.strava.cz

Přes tyto stránky si strávník může odhlašovat stravu v době nemoci (2dny předem, jinak telefonicky), má přehled o platbách a dalších informacích týkající se stravování. Přístup ke svému účtu strávník dostane po zpracování přihlášky ke stravování.

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník nejpozději den předem do 11.00 hod. v úředních hodinách  telefonicky na čísle . +420 545 217 289 nebo přes email stravne@sjslatina.cz.

První den nemoci má strávník nárok odnést si oběd v jídlonosiču. Za neodebranou neodhlášenou stravu neposkytuje školní jídelna finanční náhradu.

ÚHRADA ZA STRAVOVÁNÍ

Před zahájením školního roku, je nutné, aby každý strávník měl uhrazeno stravování na měsíc dopředu. Tzn. nejpozději do 20.8. musí mít uhrazen měsíc září. Jinak nebude možné dítěti oběd vydat. Další platba musí být připsána do 20.9 na měsíc říjen atd……Úhrada je možná pouze přes účet. HOTOVOST NEPŘIJÍMÁME. Při zřízení trvalého příkazu nebo jednorázového příkazu, je nutné dát datum splatnosti do 20 v měsíci., zadat správný variabilní symbol, který vám bude přiřazen po zakoupení čipu. Prosím věnujte pozornost zadávání variab.symbolu, aby platba byla správně přiřazena!

Úplata za školní stravování

Ceny jednotlivých druhů jídel:

 

děti 3 - 6 let

Dieta

děti 7 let a starší

Dieta

Přesnídávka

8,- Kč

8,- Kč

8,- Kč

8,- Kč

Oběd

25,- Kč

27,- Kč

28,- Kč

30,- Kč

Svačina

8,- Kč

8,- Kč

8,- Kč

8,- Kč

Celkem:

41,- Kč

43,- Kč

44,- Kč

46,- Kč

Trvalý příkaz

860,-Kč

903,-Kč

924,-Kč

966,-Kč

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Informace o školním stravování ZŠ

K přihlášení ke stravování je vždy strávník povinen vyplnit přihlášku ke stravování, která mu bude předána ve škole nebo si jí může stáhnout na stránkách našeho Zařízení školního stravování Brno Jihomoravské nám. 2  http://www.sjslatina.cz/

Přihlášku je nutné zaslat na email stravne@sjslatina.cz nebo vhodit do schránky, která je umístěna před vchodem Zařízení školního stravování Jihomoravské nám. 2.

PROSÍME RODIČE O ČITELNÉ A DŮKLADNÉ VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK VČETNĚ KONTAKTU NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, TŘÍDY KTEROU DÍTĚ BUDE NAVŠTĚVOVAT A DATUMU NAROZENÍ!

 Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po celý školní rok, pokud je školní zařízení, které strávník navštěvuje v provozu. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen doručit do ŠJ písemné prohlášení o ukončení stravování.

Přihlašování a odhlašování  stravy

Strávník má na výběr z 2 druhů oběda. Automaticky je přihlášen k odběru oběda č.1. Pokud bude mít zájem o oběd č.2, sám si oběd přeobjedná přes terminál, který je umístěn ve školní jídelně nebo přes internet na stránkách www.strava.cz

Přes tyto stránky si strávník může odhlašovat stravu v době nemoci (2dny předem, jinak telefonicky), má přehled o platbách a dalších informacích týkající se stravování. Přístup ke svému účtu strávník dostane při zakoupení čipu.

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník nejpozději den předem do 11.00 hod.  telefonicky na čísle . +420 545 217 289 nebo přes email stravne@sjslatina.cz.

První den nemoci má strávník nárok odnést si oběd v jídlonosiču Za neodebranou neodhlášenou stravu neposkytuje školní jídelna finanční náhradu.

Každý strávník si před zahájením stravování musí  zakoupit stravovací čip, který slouží k identifikaci  při odběru obědů. Platbu za čip hradí strávník v hotovosti. Cena je 100 Kč.

Čip  je majetkem strávníka, je nepřenosný, platný po celou dobu stravování. V případě poškození  nebo ztráty je strávník povinen zakoupit si čip nový. Každou ztrátu je nutné hlásit v kanceláři ŠJ. Strávník se tak chrání před zneužitím svého ztraceného čipu.

Při výdej oběda se strávník  identifikuje čipem u terminálu výdejního pultu  v jídelně a tím poskytne informaci kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán.

Každý strávník je povinen nosit čip k výdeji oběda denně.

ÚHRADA ZA STRAVOVÁNÍ

Před zahájením školního roku, je nutné, aby každý strávník měl uhrazeno stravování na měsíc dopředu. Tzn. nejpozději do 20.8. musí mít uhrazen měsíc září. Jinak nebude možné dítěti oběd vydat. Další platba musí být připsána do 20.9 na měsíc říjen atd……Úhrada je možná pouze přes účet. HOTOVOST NEPŘIJÍMÁME. Při zřízení trvalého příkazu nebo jednorázového příkazu, je nutné dát datum splatnosti do 20 v měsíci., zadat správný variabilní symbol, který vám bude přiřazen po zakoupení čipu. Prosím věnujte pozornost zadávání variab.symbolu, aby platba byla správně přiřazena!

Úplata za školní stravování

Ceník stravování pro ZŠ

Ceny jídel podle věku dítěte

Trvalý příkaz

Dieta

Trvalý příkaz

Věk 7 - 10 let

28,- Kč

600,-Kč

30,-Kč

620,-Kč

Věk 11 - 14 let

31,- Kč

650,-Kč

33,-Kč

690,-Kč

Věk 15 a více let

33,- Kč

690,-Kč

35,-Kč

730,-Kč

Zakoupení čipu, přidělení variab.symbolu, přístup na www.strava.cz

Čip si zakoupíte až po odevzdání přihlášky, která musí být odevzdaná.

Prodej čipů bude zahájen v termínu od 10.8.2020. Současně dostanete ostatní náležitosti.