Drobečková navigace

Úvod > Stravování > Způsob objednávání

Způsob objednání

Odhlašování a přihlašování:

veškeré změny ve stravování tj. odhlašování a přihlašování je nutné vyřídit nejpozději 1 den předem do 11 hodin na tel. čísle +420 545 217 289.

POZOR v době všech školních prázdnin všechny změny pouze e-mailem  nebo telefonicky na tel.čísle uvedeném výše do 10:00 hod na následujíci den.

V případě nemoci dítěte si můžete první den oběd odhlásit a to do 10 hodin. Stravu si nelze z hygienických důvodů vyzvednout. Na ostatní dny je nutné dítě odhlásit dle vyhlášky 107/2005 Sb.

Odhlášky na následujíci den musí být uskutečněny nejpozději do 11,00 hodin

V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu, mobilního telefonu a WAPu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

Registrace služby

Pokud o tuto službu budete mít zájem, tak při obdržení přihlášky ke stravování vyplníte kolonku "Mám zájem o aktivaci internetu"

Uživatel - je evidenční číslo strávníka vedené v našem systému ( lze použít,jako variabilní symbol při bankovním spojení )
Heslo - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy

Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu 1 den předem též na internetu na adrese:

https://www.strava.cz/

  1. Po otevření sekce zadáte číslo zařízení 0679. Pokud číslo zařízení uložíte nemusíte při dalším přihlášení již číslo zařízení zadávat.
  2. V dalším dialogu zvolte položku Přihlášení uživatele.
  3. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Nyní jste přihlášeni do " své jídelny "
  4. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni do systému a můžete do výše konta přihlašovat stravu.
  5. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
  6. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

V sekci nastavení uživatele můžete zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

  • potvrzení objednávky
  • nedostatečná výše konta
  • neodebraná strava
  • měsíční přehled

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz