Školní jídelna Slatina
AKTUALITY
20.03.2020
Ukončení provozu školní jídelny z důvodu karantény

celý článek...
Ukončení provozu školní jídelny z důvodu karantény
16.03.2020
Výdej pro cizí strávníky v době karantény 2020

celý článek...
Výdej pro cizí strávníky v době karantény 2020
10.03.2020
Změna jídelníčku vyhrazena-11.3.2020-do odvolání
Z důvodu náhlého omezení provozu se ruší výběr ze 2 chodů jídel. V nabídce bude tedy pouze 1 druh jídla!Změna jídelníčku vyhrazena-11.3.2020-do odvolání
17.01.2020
Předpis plateb stravného na leden 2020
Platby - stravné na leden 2020
celý článek...
Předpis plateb stravného na leden 2020
03.12.2019
Předpis plateb stravného na prosinec 2019
Platby - stravné na prosinec 2019
celý článek...
Předpis plateb stravného na prosinec 2019
05.11.2019
Stávka 6.11.2019 pro ZŠ Jihomoravské náměstí 2, MŠ
Hromadné odhlášení strávníků navštěvující ZŠ Jihomoravské náměstí 2, MŠ 2 a MŠ 4.Stávka 6.11.2019 pro ZŠ Jihomoravské náměstí 2, MŠ
01.11.2019
Předpis plateb stravného na listopad 2019
Platby - stravné listopad 2019
celý článek...
Předpis plateb stravného na listopad 2019
29.08.2019
Prodloužení úředních hodin
Prodloužení úředních hodin
celý článek...
Prodloužení úředních hodin
29.08.2019
Změna ceny stravného od 1.9.2019
Změna ceny stravného od 1.9.2019
celý článek...
Změna ceny stravného od 1.9.2019
28.06.2018
Ukončení možnosti platby formou inkasa
Od 1.9.2018 nebude nadále možná platba přes inkaso
celý článek...
Ukončení možnosti platby formou inkasa
21.10.2014
Alergeny
Uvádění alergenů ve skladbě jídla bude vždy uvedeno na jídelníčku Dle nařízení EP a Rady (EU) č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, s platností od 13.12.2014
celý článek...
Alergeny
14.06.2013
Předpis plateb stravného na listopad 2019
Platby - stravné listopad 2019
celý článek...
Předpis plateb stravného na listopad 2019
03.01.2013
Změna objednávek přes internet
Od 1.1.2013 máte možnost přihlašovat i odhlašovat stravu přes internet den předem do 13hod.U strávníku ZŠ můžete oběd č.2 volit 2 dny předem do 13hod.Změna objednávek přes internet


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, zaměstnanci ZŠ a cizí strávníci.

 • Obědy v jídelně se vydávají od 11.45 hod. do 13.45 hod pro žáky a učitele. Jídelna je otevřena do 14.00 hod.
 • Obědy se vydávají v jídelně cizím strávníkům a nemocným dětem  první den nemoci:                                                             

            ZŠ Jihomoravské nám. 2 od 11.15 do 11.45 hod.

            ZŠ Přemyslovo nám. od 11.15 do 11.45 hod. a 13.45 do 14.00 hod. (vchod do jídelny ze dvora)

 • Děti MŠ a žáci ZŠ jsou přihlášeni na základě vyplněné Přihlášky ke stravování. Při přechodu dětí z MŠ do ZŠ musí být vyplněna nová přihláška. Uvedené údaje jsou použity do matriky ŠJ dle vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Každý strávník si může vybrat ze dvou druhů jídel podle jídelního lístku na měsíc dopředu. Objednává se na objednávkovém terminále, telefonicky nebo přes internet na následující den nejpozději do 13,00 hod.. Jídlo č.1 je po provedené platbě (složenkou, jednorázovým a trvalým vkladem na účet u MONETA Money Bank) automaticky přihlášené bez objednávání.
 • Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na žáky a dozor dohlíží, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování.
 • Podle školského zákona č. 561/2004 Sb.stanoví ředitel školského zařízení podmínky stravování - provozní řád. Strávník je povinnen se seznámit s provozním řádem a respektovat jednotlivé body. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla ani nádobí z jídelny. V případě opětovného porušování provozního řádu ŠJ bude strávník vyloučen ze stravování.
 • Podle vyhlášky č107/2005 o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. V případě onemocnění si neodhlášený strávník může oběd vyzvednout pouze první den nemoci do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázáné). Další dny nemoci a ve dnech ředitelského volna lze odebírat stravu pouze za plnou cenu(vč. provozních nákladů).
 • Každý strávník je povinen při odebírání stravy předkládat čip, který  si zakoupí (100,- Kč)  před započetím stravování. Použité evidenční čipy lze vracet pouze do jednoho roku od zakoupení a to čisté, nepoškozené a plně funkční.
 • Při ztrátě  čipu je strávník povinen zakoupit si nový.
 • Přeplatky z konce školního roku se automaticky převádí na září nového školního roku. Strávníci, kteří ukončili školní docházku, se musí odhlásit ze stravování, případné přeplatky budou vráceny během července. Pokud si strávník nevyzvedne přeplatky do 2 let, propadají ve prospěch školní jídelny.
 • Přihlašování a odhlašování lze provádět osobně u okénka kanceláře ŠJ, prostřednictvím E-mailu, sám na terminále v jídelně, přes internet a telefonicky na čísle: 545217289  nejpozději do 13 hod. na následující den. Oběd č. 2 se musí objednávat 2 dny předem.
 • Platba stravného -  cena za 1 oběd je vyvěšena na vstupních dveřích ŠJ, na nástěnce v jídelně a u výdejního okénka.
 • Způsob placení stravného:
  1.   trvalým příkazem;
  2.   složenkou;
  3.   jednorázovou platbou přes účet.

  Po přijetí platby jakýmkoliv výše uvedeným způsobem jsou strávníci přihlášeni do její výše a to maximálně na dobu 3 měsíců.

1.9.2019

 
NAŠI PARTNEŘI
MAKRO Cash &Carry ČRNOWACO CZECH REPUBLIC s.r.o.AG FOODS GROUP a.s.BONDUELLE s.r.oMADETA a.s.VARNEAGasrto ALDA
i-com - prezentace školních jídelen