Školní jídelna Slatina
AKTUALITY
28.06.2018
Ukončení možnosti platby formou inkasa
Od 1.9.2018 nebude nadále možná platba přes inkaso
celý článek...
Ukončení možnosti platby formou inkasa
21.10.2014
Alergeny
Uvádění alergenů ve skladbě jídla bude vždy uvedeno na jídelníčku Dle nařízení EP a Rady (EU) č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, s platností od 13.12.2014
celý článek...
Alergeny
14.06.2013
Předpis plateb stravného na únor 2019
Platby - stravné únor 2019
celý článek...
Předpis plateb stravného na únor 2019
03.01.2013
Změna objednávek přes internet
Od 1.1.2013 máte možnost přihlašovat i odhlašovat stravu přes internet den předem do 13hod.U strávníku ZŠ můžete oběd č.2 volit 2 dny předem do 13hod.Změna objednávek přes internet


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, zaměstnanci ZŠ  Jihomoravské nám. 2 a cizí strávníci.

 • Obědy v jídelně se vydávají od 11.45 hod. do 13.40 hod. Jídelna je otevřena do 14.00 hod.
 • Obědy se vydávají v jídelně  cizím  strávníkům a nemocným dětem  první den nemoci.                                                               

            ZŠ Jihomoravské nám. 2 od 11.15 do 11.45 hod. a od 13.15 do 13.30

            ZŠ Přemyslovo nám. od 11.15 do 11.45 hod.

 • Každý strávník si může vybrat ze dvou druhů jídel podle jídelního lístku na měsíc dopředu. Objednává se na objednávkovém boxu, telefonicky nebo přes internet na následující den nejpozději do 13,00 hod.. Jídlo č.1 je po provedené platbě (složenkou, inkasním příkazem,  samostatným vkladem na náš účet u Ge Money Bank) automaticky přihlášené bez objednávání.
 • Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na žáky a dozor dohlíží, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování.
 • Podle vyhlášky o školním stravování č. 561/2004 Sb.stanoví ředitel školského zařízení podmínky stravování - strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla ani nádobí z jídelny. V případě opětovného porušování provozního řádu ŠJ bude strávník vyloučen ze stravování.
 • Podle vyhlášky č107/2005 o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole.  V případě onemocnění si neodhlášený strávník může oběd vyzvednout pouze první den nemoci do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázáné).
 • Každý strávník je povinen při odebírání stravy předkládat čip, který  si koupí (100,- Kč)  před započetím stravování. Použité evidenční čipy lze vracet pouze do jednoho roku čisté, nepoškozené a plně funkční a vyžadovat zpět zaplacenou částku 100,- Kč
 • V případě zapomenutí čipu poskytuje školní jídelna náhradní stravovací lístek. Při ztrátě  čipu je strávník povinen zakoupit si nový.
 • Přihlašování a odhlašování lze provádět osobně u okénka kanceláře ŠJ (v nepřítomnosti k dispozici sešit na odhlašování), u výdejního okénka, sám na počítači v jídelně, přes internet a telefonicky na čísle: 545217289  nejpozději do 13 hod. na následující den.
 • Platba stravného -  cena za 1 oběd je vyvěšena na vstupních dveřích ŠJ, na nástěnce v jídelně a u výdejního okénka.
 • Způsob placení stravného:
  1.   trvalým příkazem
  2.    inkasem
  3.   jednorázovou platbou přes účet

  Po přijetí platby jakýmkoliv výše uvedeným způsobem jsou strávníci přihlášeni do konce aktuálního  měsíce. V případě zaslání vyšší částky na delší období je plátce povinnen si zajistit přihlášení na další měsíce sám.

1.9.2017

 
NAŠI PARTNEŘI
MAKRO Cash &Carry ČRNOWACO CZECH REPUBLIC s.r.o.AG FOODS GROUP a.s.BONDUELLE s.r.oMADETA a.s.VARNEAGasrto ALDA
i-com - prezentace školních jídelen