Školní jídelna

Ceník

Dle vyhlášky č.107/2005 se rozdělují strávníci do stravovacích kategorií podle věku dosaženého v daném školním roce. Školní rok se počítá od 1. září do 31. srpna včetně.

Ceník stravování MŠ

        děti 3 – 6 let         dieta     děti 7 let a starší       dieta
Přesnídávka            11,- Kč           11,- Kč             12,- Kč        12,- Kč
Oběd       29,- Kč (77,- plná cena)     36,- Kč (85,- plná cena)         33,- Kč (82,- plná cena) 39,- Kč (88,- pl. cena)
Svačina            11,- Kč           11,- Kč             11,- Kč        11,- Kč
Celkem           51,- Kč           58,- Kč             56,- Kč        62,- Kč
Trvalý příkaz       1 122,-Kč       1 276,-Kč          1 232,-Kč      1 364,-Kč

.V ceně je zahrnut pitný režim – 4,- Kč

Svačina ZŠ

svačina ZŠ – jednotná cena

                 23,- Kč/ks   ( 506,- Kč/ měsíc)

svačina ZŠ velká – jednotná cena

                27,- Kč/ks   ( 594,- Kč/ měsíc)

Ceník stravování ZŠ

 

Ceny jídel podle věku Trvalý příkazdietaTrvalý příkazPlná cena oběda
Věk 7 – 10 let33,- Kč       726,- Kč 39,- Kč (88,- pl.cena)       858,- Kč82,- Kč
Věk 11 – 14 let35,- Kč       770,- Kč 42,- Kč (92,- pl. cena)       924,- Kč84,- Kč
Věk 15 a více let37,- Kč       814,- Kč 45,- Kč (95,- pl. cena)       990,- Kč87,- Kč

Ceník stravování pro cizí stravníky

Ceny obědů do jídlonosiče90,- Kč
Výdejní doba Jihomoravské nám. 211:00 – 11:30 hod.
Výdejní doba Přemyslovo nám. 111:00 – 11:30 hod.

Způsob plateb

Trvalým nebo jednorázovým příkazem nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce:

bankovní spojení: MONETA Money Bank

č. ú.: 209382249/0600

Variabilní symbol=evidenční číslo dítěte. Výše platby v ceníku stravování.

Složenkou na poště, jednorázovým vkladem do banky.

Platba v hotovosti není možná.

Odhlášky na následujíci den musí být uskutečněny nejpozději do 13:00 hod. předcházejícího pracovního dne.

/přes internet – www.strava.cz,  telefonicky, prostřednictvím E-mailu, osobně v kanceláři ŠJ/

Strávníci jsou přihlášeni do výše došlé platby, maximálně však na dobu 3 měsíců.