Školní jídelna

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel (příklad):

Statutární město Brno, Městská část Brno – Slatina
Tilhonova 450/59
627 00 Brno

Základní účel zřízení – školní stravování
Hlavní činnost – zajištění školního stravování, zajištění závodního stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
  Jihomoravské nám. 1089/2
  627 00 Brno

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
  Jihomoravské nám. 1089/2
  627 00 Brno

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí8:00 – 10:0012:00 – 15:30
  Úterý7:00 – 10:0012:00 – 15:00
  Středa8:00 – 10:0012:00 – 15:30
  Čtvrtek7:00 – 10:0012:00 – 15:00
  Pátek7:00 – 10:0012:00 – 15:00

  4.4 Telefonní čísla

  +420 545 217 289

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.sjslatina.cz

  4.6 Adresa podatelny

  Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace
  Jihomoravské nám. 1089/2
  627 00 Brno

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

  4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:
  stravne@sjslatina.cz (info o stravování)

  4.8 Datová schránka

  tzi4ajt

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 209382249/0600

6. IČO

60556005

7. DIČ

CZ60556005 Je plátce DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: jidelna@sjslatina.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): tzi4ajt

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace, Jihomoravské nám. 1089/2, 627 00 Brno

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Výhradní licence

  V současné době Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.