Školní jídelna

  1. 7. – 14. 7. 2023 MŠ Přemyslovo nám. 1

                                    cena stravného 255,-

  1. 7. – 11. 8. 2023 MŠ Jihomoravské nám. 2 – zelená budova

                                    cena stravného 510,-

  1. 8. – 25. 8. 2023 MŠ Jihomoravské nám. 3/5 – žlutá/oranžová budova

                                    cena stravného 510,-

Při nástupu dítěte do MŠ na letní provoz zákonný zástupce předloží doklad o zaplacené stravě, který mu bude vydán po uhrazení v kanceláři školní jídelny.

Platbu zasílejte během června, nejpozději však do 20. 6. 2023, potvrzení o platbě Vám bude vydáno v kanceláři ŠJ nebo zasláno emailem.

Cena stravného činí 51,-/den.